BIOAKADEMIE 2011

REGIONALITA, ZEMĚDĚLSTVÍ A ZMÍRŇOVÁNÍ DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY

LEDNICE, ČESKÁ REPUBLIKA, 29. června – 1. července 2011

Každoroční letní konference ekologického zemědělství Bioakademie v Lednici se již tradičně zúčastní ekologičtí zemědělci, zpracovatelé a prodejci biopotravin, zástupci státní správy a samosprávy, neziskových organizací a další

V rámci již 11. ročníku se zaměříme na regionální biopotraviny, regionální rozvoj a boj proti účinkům klimatické změny. Pěstování a zpracování regionálních biopotravin má mnoho kladných účinků. Pozitivně se projevuje na kvalitě života spotřebitelů, zaměstnanosti v regionu, údržbě a využívání krajiny a celkovém regionálním rozvoji. V neposlední řadě pěstování a zpracování regionálních potravin přináší pozitivní efekty ve vztahu ke zmírňování dopadů změny klimatu. Očekáváme cca 200 aktivních účastníků a rádi Vás přivítáme mezi nimi.

Zaregistrujte se zde.


Biotrh Lednice ke stažení

Detailní program workshopů ke stažení

Detailní program exkurzí ke stažení

Program BIOAKADEMIE 2011 ke stažení